Bandera - Czasopismo Marynarki Wojennej - styczeń 2001r.

Bandera - Czasopismo Marynarki Wojennej - styczeń 2001r.