Bandera - Tygodnik Marynarki Wojennej - 29.VI.1980r.

Bandera - Tygodnik Marynarki Wojennej - 29.VI.1980r.

WSPÓLNE ćwiczenia bojowe okrętów sojuszniczych flot bałtyckich: Marynarki Wojennej PRL, dwukrotnie odznaczonej Orderem Czerwonego Sztandaru Floty Bałtyckiej ZSRR i Ludowej Marynarki NRD...
Zespół w skład którego wchodziły: duży okręt do zwalczania okrętów podwodnych "Sławny", niszczyciel rakietowy "Warszawa" i okręt "Rostock", na sygnał z okrętu flagowego zmienia kurs. Trzy okręty ustawiają się w szyku czołowym. Idą blisko siebie. Równo, jednym rytmem. Dziś na "Warszawie" uroczyste chwile.

 

 

PAMIĘCI "ORŁA" SOJUSZNICZ CZEŚĆ

Wiedzą o tym wszyscy współtowarzysze broni, oni też stanęli na swoich okrętach w burtowej paradzie, w galowych strojach. Polacy za chwilę złożą wieniec w miejscu, gdzie przed 40 laty zaginął bohaterski okręt podwodny "Orzeł". Marynarze Floty Bałtyckiej ZSRR i marynarze Ludowej Marynarki NRD także oddadzą hołd polskim bohaterom.

Oficer wachtowy ORP "Warszawa" por. mar. Zbigniew Czajkowski określił dokładnie czas, w którym znajdziemy się na pozycji .zatonięcia "Orła". Teraz wyczekuje. Wreszcie podaje sygnał. Trębacz Okrętowy - mar. Michał Sidoruk gra sygnał "Baczność". Wyprężają się marynarskie szeregi. Na "Sławnym" i "Rostocku" też rozpoczyna się podobna ceremonia. Kmdr por. mgr Pius Kacprzak przypomina załodze "Warszawy" wspaniałą przeszłość "Orła" i jego załogi, mówi o walkach na Bałtyku, ucieczce "Orła" z Tallinna i przedarciu się bez map na Morze Północne, o bezustannej walce załogi i stwierdza: ..."spoczęli w chłodnych wodach Morza Północnego snem wiecznym nasi starsi koledzy i bracia. Oddali swoje młode życie w obronie szczytnych ideałów wolności i miłości Ojczyzny. Do ostatka trwali mężnie i dumnie na marynarskim posterunku wierni żołnierskiej przysiędze i biało-czerwonej banderze. My, jako ich spadkobiercy, bierzemy z nich przykład odwagi, męstwa i żołnierskiego honoru. Jesteśmy i będziemy godnymi ich następcami i wiernymi synami Rzeczypospolitej. Składając ten symboliczny wieniec na ich nieznanej morskiej mogile przyrzekamy, że
będziemy zawsze pomni nakazów żołnierskiej przysięgi i marynarskich cnót. Nie pozwolimy, by Ich wieczną ciszę zakłóciły znów salwy dział i wybuchy bomb. Cześć Ich pamięci". Na okrętach zespołu w czasie polskiej uroczystości odczytywano informacje o historii "Orła", o epopei bałtyckiej i służbie morskiej okrętu.

      Pada komenda: "Wieniec złóż". - Bosman okrętowy ORP "Warszawa" bosman szt. Józef Jakubczyk wraz z dwoma marynarzami podchodzą do burty - powoli na chłodne wody Morza Północnego spływa wieniec -symbol naszego hołdu dla bohaterskich podwodników, obrońców Ojczyzny, którzy nigdy nie złożyli broni przed wrogiem. Na towarzyszących ORP "Warszawa" okrętach załogi też oddają salut. Rozbrzmiewają syreny okrętowe "Sławnego" i "Rostocku". A potem zapada cisza. Chwila zadumy... Obrońcy pokoju - marynarze trzech bałtyckich flot państw socjalistycznych -oddali swój żołnierski hołd bohaterom. Uczcili ich pamięć...
      Z bohaterstwa starszych braci czerpiemy wzory, po to by wytrwać w morskim trudzie i znoju, by własnym wysiłkiem i wiedzą, siłą i hartem utrzymać pokój.
       "Spocznij!" - gra trębacz. Za chwilę rozpoczną się znów ćwiczenia bojowe. Wszak mistrzostwo w żołnierskiej służbie wcale niełatwo osiągnąć.
Okręty zmieniły szyk.....

NA ZDJĘCIACH: l - Uroczysta zbiórka załogi ORP "Warszawa" przed złożeniem wieńca ku czci bohaterskiej załogi "Orła". Przemawia kmdr por. mgr Pius Kacprzak; 2 - Wieniec w hołdzie poległym podwodnikom. Foto - A. Iwicki i WAF - I. Sobieszczuk