Bandera - Tygodnik Marynarki Wojennej - 23.X.1973r.

Bandera - Tygodnik Marynarki Wojennej - 23.X.1973r.

LIDERZY 1973

Pod koniec każdego roku szkoleniowego rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej przyznawane są tytuły najlepszych okrętów MW w poszczególnych klasach.

TEGOROCZNI MISTRZOWIE MARYNARKI WOJENNEJ

St. bosm. Jacek PUSTELNIK - torpedysta. W ubiegłym roku zdobył tytuł mistrza w specjalności torpedysty okrętów nawodnych, a w tym roku w specjalności - torpedysta torped elektrycznych.
- Jak wielu moich kolegów, również i ja sadze, że coraz trudniej jest zdobyć tytuł mistrza Marynarki Wojennej. W wojsku służę 14 lat. W tym okresie wyszkoliłem ponad 100 specjalistów broni podwodnej. Dzięki stałej i systematycznej pracy z ludźmi mogłem podwyższyć swoje kwalifikacje i bez tremy startować w mistrzostwach. Duże wymagania komisji egzaminacyjnej wynikają z nowych warunków pracy i służby na coraz bardziej nowoczesnym sprzęcie. Jako przykład mogę podać fakt. że bardzo dobry specjalista bosman Julian Wrona, który w ubiegłym roku został mistrzem, w tym roku przegrał o... jedna setną punkta. Tak wiec pamiętać trzeba, że tylko nauka i jeszcze raz nauka oraz stała praca na sprzęcie gwarantuje uzyskiwanie bardzo dobrego miejsca.