Bandera - Tygodnik Marynarki Wojennej - 30.VIII.1972r.

Bandera - Tygodnik Marynarki Wojennej - 30.VII.1972r.

Hutnicy na pokładzie ORP "Warszawa"

Osiem z górą miesięcy upłynęło od momentu, w którym organizacja ZMS z Huty "Warszawa" oficjalnie objęła patronat młodzieżowy nad przodującym okrętem Marynarki Wojennej - ORP "Warszawa". Okres ten znamionowały przejawy konsekwentnego działania w kierunku uściślenia nawiązanej znajomości i współpracy.
      Kontakty stołecznych hutników z załogą naszego niszczyciela rozwijają się przeważnie dzięki bezpośrednim spotkaniom, organizowanym na przemian przez jedną, jak i drugą stronę. Niedawno np. podczas obchodów dorocznego Dnia Hutnika zetemesowcy omawianego zakładu gościli w nim swoich przyjaciół z okrętu.
      Wkrótce potem hutnicy rewizytowali załogę niszczyciela "Warszawa". Złożonej z około 40 osób grupie przewodzili sekretarz ZMS na Wydziale Stalowni - Jan Kowalski oraz aktywista tej organizacji - Bolesław Tuzin. Zaproszeni na okręt goście marynarzy poinformowani zostali o dotychczasowych osiągnięciach jego załogi, zasadach codziennego życia i służby na niszczycielu, o przeznaczeniu okrętu i charakterze wykonywanych przez niego zadań szkoleniowych na morzu oraz innych jeszcze szczegółach. Niemałą też atrakcję dla hutników stanowiła przejażdżka po parcie wodnym środkiem lokomocji.
      Tego samego dnia, w mesie okrętu, odbyło się spotkanie gości z reprezentantami załogi, podczas którego, przy kawie, mówiono o istotniejszych szczegółach związanych z pracą hutników oraz służbą naszych marynarzy, podzielono się doświadczeniami w działalności wśród młodzieży.
      Podczas dwudniowego pobytu na Wybrzeżu goście załogi ORP "Warszawa" zwiedzali m. in. Gdańską Starówkę, Westerplatte, Hel i Gdynię. .
      Wracając do stolicy, wyrazili oni wiele słów uznania i wdzięczności dla swoich przyjaciół w marynarskich mundurach za dostarczenie im miłych wrażeń oraz uatrakcyjnienie chwil spędzonych we wspólnym gronie.